מזכר לקוראים

61 - - - הטכניקה של כל אמנות עלולה לפעמים לחסום את ניצוץ ההשראה אצל אמן בינוני . אך אותה הטכניקה בידיו של רב – אמן יכולה להבעיר ניצוץ זה לכדי בערה אינסופית . — ג׳וזף ז׳אסר  אל הספר
הוצאת אסיה