לשחקן

לשחקן 4 מייקל צ כוב לשחקן ' א ס י ה וב לשחקן א ס י ה 3 מייקל צ 'כוב לשחקן על טכניקת המשחק מאנגלית : אופיר דואן א ס י ה  אל הספר
הוצאת אסיה