מפתח

207 מפתח אל-ח'ולי, בולוס 173 חוסין, אבן עלי ( השריף חוסין ) 10 21 158 חוסין, טאהא 33 אל-חוסיני, אבראהים 74 אל-חוסיני, אִסְחק מוסא 10 12 15 24 31 45 39 35 אל-חוסיני, ג'מאל 10 24 אל-חוסיני, חאג' אמין ( המופתי ) 10 24 57 39 אל-חוסיני, חאג' שריף 137 אל-חוסיני, חוסין סלים 24 131 142 148 146 - 144 אל-חוסיני, חִלְמי 146 אל-חוסיני, רפיק 180 אל-ח'ורי, אִבּראהים 175 180 אל-ח'ורי, קוסטנדי 137 אל-ח'ורי, שאכּר 33 חלבּי, אליאס 133 אל-ח'לילי, סעד אל-דין 131 חמאמה, חנא 142 ח'מיס, ג'ורג' 67 חנא, יוסף 176 אל-חֻסרי, סאטִע 172 חראמי, מרים, ראו : אל-סכאכיני, מרים חראמי, שֻֻׁכְּרי 180 ט טאדמן, מייג'ור 70 - 71 73 95 99 - 101 193 162 - 159 123 - 122 טוטח, ח'ליל 10 - 11 196 טולסטוי, לב 19 טוקאן, אבראהים 45 טַרַזי, רפאל 172 י יאסמינה, חנא 112 134 יאע'אע'אן, אלכס 180 יהושע, א”ב 116 יהושע, יעקב 115 - 116 138 - 139 150 184 193 יונג, קרל גוסטב 37 60 ישו הנוצרי 37 - 38 47 53 78 81 97 כ כּאתוּל, גִ'בְּראיל 10 65 כדורי, אלי 12 189 כּוּרד עלי, אחמד 72 149 כּוּרד עלי, מוחמד 72 149 כספי, מרדכי 73 ל לבּאט, קוּסְטַנדִי 134 ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב