פערים, סתירות ואי־בהירויות בהגותו ובמפעלו של סכאכיני

190 בן אדם, אם ירצה האל ריבוי הזהויות כל מי שעוקב אחר מהלך חייו של סכאכיני ייווכח שהמעברים שלו בין זהויות רבות ושונות ולפעמים סותרות הם תכופים וחדים . סכאכיני היה איש מורכב, מלא סתירות והתלבטויות באשר לזהותו החברתית, התרבותית והלאומית : מאדם דתי, יווני-אורתודוקסי היה לחילוני וחָבַר לבונים החופשיים ; ממעריך ומעריץ מובהק של התרבות הערבית הקלאסית היה למעריך ומעריץ מובהק של התרבות המערבית ; מפטריוט ערבי-לאומי נעשה מקורב לממשלת המנדט הבריטי ופקיד מפקידיה ; ממחנך הומניסטי-מתקדם פנה לחינוך צבאי-לאומי שמדגיש את האימונים הפיזיים, בעיקר במסגרת תנועות הצופים שהוא קרא להקמתן בכל בית ספר ערבי ובתיכונים בפרט ; ממורה, מחנך וידיד של יהודים- ציונים אחדים — לאויב מר לציונות ולמפעלה ; ממעריך ומעריץ של ניטשה — למורד מר בהגותו ובעקרונותיו ( לתקופה מסוימת ) . עד לאחרונה כמעט לא הופנתה תשומת לב לסתירות ולהתלבטויות בזהויותיו של סכאכיני . מאמרו של החוקר נדים בוואלסה, אשר פורסם בקיץ ,2010 היה הראשון שעסק לעומק 5 במורכבות אישיותו של סכאכיני ובדיסוננס החברתי-תרבותי אשר אפיין אותה . מאמר נוסף אשר ביקש לחשוף אותם נ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב