ניהול האגף הערבי בבית הספר אל־עֻבֵּידיה בקהיר, 1922-1920

164 בן אדם, אם ירצה האל הציעה לסכאכיני לנהל את האגף הערבי של בית הספר תמורת משכורת חודשית של 33 לירות מצריות . לצד רצונו העז להיחלץ מן המשבר הכספי, הוא ידע שאיננו מסוגל למלא שום תפקיד זולת מלהיות מורה ומחנך ועל כן הסכים מיד . באמצע יולי 1920 התמנה רשמית למנהל האגף הערבי ובסוף אוגוסט נסע למצרים, יחד עם אשתו סלטאנה ובנו סרי, והתחיל פרק חדש בחייו . סכאכיני חש אי-ודאות באשר למהות התפקיד ולהיקפו, לסוג הסמכות שיקבל ולמידת העצמאות וחופש הפעולה אשר יקבל מהעדה האורתודוקסית שניהלה את בית הספר . על אף זאת היה אופטימי והרגיש שיכולתו המקצועית והביטחון העצמי שלו יאפשרו לו להצליח . העדה הסורית האורתודוקסית בחרה בו לא רק מפני שהיה אורתודוקסי אלא בעיקר בזכות המוניטין שלו, והוא חש את כובד האחריות למילוי התקוות שתלו בו האורתודוקסים בקהיר . לבית הספר הזה היה לדעתו פוטנציאל גדול מכמה סיבות, ובראשן לימודי חינם שמהם נהנו התלמידים : לאחר שעמדתי על פרטים הקשורים לבית הספר הבנתי שהוא ממלא צורך בסיסי של העדה, מפני שהלימודים בו חינם, ומפני שהכנסותיו מתרומות של בני העדה רבות, והדבר עשוי לקדם אותו בהדרגה עד שיוכל ל...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב