ניהול המכללה הערבית להכשרת מורים בירושלים, 1920-1919

158 בן אדם, אם ירצה האל בארצות הברית יש בתי ספר ערב חשובים, שבהם לומדים כל אלה שאינם מסוגלים ללמוד ביום . זה בית ספר הדומה למכללה או לאוניברסיטת ערב [ . . . ] מזמן חשבתי על הקמת בית ספר כזה . לצערי, כיום אין מי שיוביל את דעת הקהל . אולי נוכל בעתיד לשלוח תלמידים מצטיינים ללמוד באירופה ובארצות הברית [ . . . ] זה ייקח לפחות 10 שנים [ . . . ] עד אז, עלינו להקים בית ספר ערב גבוה . בית הספר הזה יחולק לשתי מגמות : מגמה הומניסטית, שילמדו בה את השפות ערבית, אנגלית וצרפתית, ומגמה מדעית-ריאלית, שילמדו בה מדעים . חשוב שבבית הספר הזה ילמדו סוציולוגיה, כדי לנסות 56 להחדיר רעיונות והשקפות עולם חדשניות בתלמידיו . שוב הדגיש סכאכיני את השקפתו המתקדמת, ולפיה לחינוך ולבית הספר יש תפקיד מרכזי והוא אמצעי להניע את החברה כלכלית, חברתית ופוליטית . בסוף יולי ,1919 כפועל יוצא מן ההכרזה על הקמת 'סוריה הגדולה' בראשותו של המלך פייסל בנו של השריף חוסֵין ממכה, כתב סכאכיני מכתב לידידו עיסא אל-עיסא, ששהה באותם ימים בדמשק, וביקש ממנו לבדוק את האפשרות למצוא לו תפקיד מכובד במחלקת החינוך . הוא תיאר את הכשרתו החינוכית ואת ע...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב