פיקוח על בתי ספר בשלהי השלטון העות'מאני

152 בן אדם, אם ירצה האל ולא פעם קרא תיגר על סמכותם של אנשי הכמורה, ופעל בכוונה לערער ולקעקע את הסמכות הזאת, לשחרר את העדה מההגמוניה המוחלטת של אנשי הדת, ולסלול את הדרך לניהול חילוני של ענייניה . פעילות זו נעשתה במסגרת חברותו במועצת העדה ( אל-מַגְ'לִס אל-מֻחְ'תלט, המועצה המעורבת ) , שכללה חברים חילונים לצד חברים דתיים . אחד הדברים המרכזיים אשר למענם נלחם סכאכיני בתוך המועצה היה העברת הפיקוח על בתי הספר האורתודוקסיים מידיהם של אנשי הכמורה לאחריותם של אנשי החינוך ושל חברי המועצה החילונים . הוא פעל למען חילוניות וליברליות בחינוך בקרב העדה מתוך חשש מאינדוקטרינציה דתית, וכן תמך בכך שהוראת השפה היוונית תהיה בגדר בחירה ולא חובה . סכאכיני ידע שחברי המועצה המעורבת של העדה מעוניינים בו כמפקח על החינוך שלהם, מפני שהעריכו אותו כאחד המחנכים הטובים, האחראים והמוכשרים בארץ ולא רק בקרב העדה : 'אנשים בולטים בעדה האורתודוקסית חשבו שאני היחיד המתאים לפקח על בתי הספר שלה . הם הציעו לי את התפקיד היום, 24 בינואר 1914 . אך אינני מאמין שהפטריארך יסכים בגלל האיבה ביני לבינו . לכן הצעתי שיפנו לחברי יוּסף אל-עיסא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב