חינוך פוליטי פטריוטי

118 בן אדם, אם ירצה האל פעילותו הפוליטית של המחנך סכאכיני החלה כבר בשלהי השלטון העות'מאני . העות'מאנים זיהו את הסכנה שבפעילותו, ולכן מינו אותו למורה בבית הספר הממשלתי אל-צלאחיה בירושלים בניסיון להשתיקו ולפקח עליו . הם ראו בו פעיל למען הלאומיות הערבית, ובתקופת מלחמת העולם הראשונה אף חשדו בו ששיתף פעולה עם הבריטים נגדם . סכאכיני לא נרתע ולימים, כשהיה כבר גולה בדמשק, אכן יצר קשר עם ראשי המרד הערבי הגדול . כזכור, הוא נמלט ב- 1918 מדמשק בראש קבוצה של פעילים אל מחנהו של האמיר פייסל, שהיה אז בדרעא . במהלך יותר מחמישים שנות פעילות חינוכית אינטנסיביות הוא נשאר נאמן לאמונתו ביכולתו של חינוך מתקדם וחופשי לחלץ את האומה הערבית בכלל, ואת החברה הפלסטינית בפרט, מבורות ומכישלון ולקדמה לעבר נאורות ועצמאות . סכאכיני ציין שוב ושוב ביומניו את התפקיד המכריע שחינוך ראוי חייב למלא בהצלת המולדת, כפי שלימד אותו מורו נח'לה זֻריק . לפי סכאכיני, מולדת הוא מונח הכולל גם היסטוריה, תרבות ושפה לצד ההיבטים הגיאוגרפיים . לדעתו, באמצעות החינוך אפשר למרוד ביעילות בכל דבר שלילי הקיים בחברה הערבית ולעמוד נגד הסכנות מבית ומח...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב