סובלנות ורב־תרבותיות בחינוך

110 בן אדם, אם ירצה האל האנושי ועל סלידתו מכל צורה של אלימות, של קיפוח, של השפלה ושל כיבוש או שעבוד : כשאני רואה זקנה אומללה אני רואה בה את אמי, וכשאני רואה ילדה אומללה אני רואה בה את האלה או דומיה [ בנותיו ] , וכשאני רואה אישה עם לבוש מיושן אני רואה בה את אשתי [ . . . ] כשאני רואה נער בגילך אני רואה אותך בני [ . . . ] הרי אני אבי כולם, אחי כולם . טוב לי עם אותה הרגשה גם אם היא מכאיבה . כל אשר אני מבקש מאלוהים שיאפשר לי לשרת את 94 האנושות ולחלצה מאומללותה . התבוננותו בסביבה העלתה לפני סכאכיני מציאות אלימה ופסימית, של מלחמות ושל ניצול, של היעדרן של סובלנות ורב-תרבותיות . כמחנך שאף ליצור מציאות אידיאלית, המתאפיינת בערכי סובלנות, אהבה, קבלת האחר ורב-תרבותיות מופנמת ועמוקה . כדי לממש מציאות אידיאלית זו הוא ראה צורך לטפח כוח 95 פנימי ורצון עז בנפשם של הצעירים . לדידו, זהו תפקידו של החינוך הראוי . סובלנות ורב-תרבותיות מאפיינות אנשים בעלי עצמה פנימית, וחסרות בקרב חלשים ואנשים כוחניים ואלימים . לכן על החלש לצעוד לעבר הכוח, לעבר העצמה הפנימית, אשר תאפשר לו להיות 'אדם' ולעשות למען האנושות . הדבר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב