השכלה גבוהה

108 בן אדם, אם ירצה האל החינוך וההוראה . הרי הוא תרם 32 שנים של עשייה חינוכית אינטנסיבית על חשבון זמנו והנאתו למען ארצו ומולדתו . בזאת הוא משמש דוגמה לנאמנות ולהקרבה . כאשר תפקידה של חברה להוקיר ולכבד את סמליה, הרי אין חובה העולה על חובת ההוקרה של מחנך דגול בעל מעמד כה חשוב . ומאחר שאנו עם חפץ חיים, נעלים ואצילים, השואף לשלמות, זה אך טבעי שיוקירו 89 בניו את מי ששירת את השפה הערבית על הצד הטוב ביותר . את עיקר גאוותו וסיפוקו שאב סכאכיני משעלה בידו להנחיל בקרב רבים מתלמידיו ובני משפחותיהם את אהבת ההשכלה הגבוהה, הצורך בה והשאיפה להשגתה . המוטו שלו בסוגיה זו היה 'אל תחפש חינוך זול ומהיר' . הוא הניע את בנו כל הזמן להמשיך בלימודיו עד לדרגת דוקטור בפילוסופיה, על אף המצוקה 90 הכלכלית שלו בעקבות בניית הבית בקטמון והוצאות המשפחה . הוא דחה את יציאתו לגמלאות ככל שיכול כדי לממן את לימודי בנו, ובכל זאת לא חדל מלשכנע אותו להמשיך את לימודיו . וכשחזר בנו מארצות הברית בשנת ,1937 ללא תואר שלישי כפי שקיווה אביו, הפציר בו שיעשה תואר שני באוניברסיטה האמריקנית בביירות במקצוע שיבחר, ואז יוכל להמשיך לתואר דוקטו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב