תכניות לימודים ושיטות הוראה

100 בן אדם, אם ירצה האל השבתי לו, שלמען האמת אין שום דבר משותף בינינו ובין בתי הספר במצרים, לא בשיטות ההוראה, בספרים, בתכניות הלימודים ולא ברוחם של בתי ספר אלה . יתרה מזו, בתי הספר שלנו, על בעיותיהם וחולשותיהם, מתקדמים יותר מבתי הספר במצרים . לכן, אם אנו מתכוונים לקדם את החינוך בארץ עלינו לאמץ תכניות לימודים אירופיות . באשר לשפה הערבית, אנחנו בעצמנו נכתוב את הספרים, ואני בטוח שנוכל לעשות זאת במקצועיות רבה יותר מהאנשים הבלתי מקצועיים אשר כותבים את ספרי 77 הלימוד במצרים . תכניות הלימודים הרצויות אפוא, לפי סכאכיני, היו תכניות הלימוד האירופיות המתקדמות והרציונליות, המבוססות על מדע . סכאכיני סבר שמרכז הכובד של החינוך הערבי הוא זה הכפרי ולא העירוני . על כן חייבות תכניות הלימודים לשרת בעיקר את החברה הכפרית . הוא ידע שהחברה הכפרית מהווה את המסה העיקרית בקרב החברה הערבית ועל כן גרס כי ההתפתחות של אותה חברה בעתיד, במישור הכלכלי, החברתי או הפוליטי, תסתמך בעיקר על הכפריים . זאת ועוד, סכאכיני הבחין במציאות העגומה שבה שקעו הכפריים, כלכלית וחברתית, והבין שחינוך טוב מסוגל לחלצם ממנה ולשכנעם להירתם למש...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב