חינוך בנות

19החינוך ההומניסטי המתקדם מן הראשונים בפלסטין בשלהי התקופה העות'מאנית ובמרוצת שנות המנדט, אשר קראו לחינוך הבנות כתנאי הכרחי להיחלצותה של החברה הערבית מבורות ומעוני . הוא גילה יחס של כבוד והערכה כלפי האישה, ראה בה שותפה מלאה לגבר, ועל כן עודד אותה להתחרות בו ולמלא תפקיד מפתח בחברה הערבית . בד בבד ביקש ממנה לשאת באחריות, ליזום צעדים אשר יבטיחו לה את מילוי התפקיד, ולא להמתין לדינו של הגורל או ליָזמת הגבר הערבי . כך, בשיחה עם דודו יעקובּ, הגיב סכאכיני על הסיפור שפורסם בעיתון אל-אַצְמַעי בכותרת 'סַלְמה ואחיותיה', והביע את דעתו בעניין החינוך וההשכלה הראויים לבנות : 'על הבת המבקשת להתחרות בגבר לקרוא הרבה, ללמוד . לא מספיק לקרוא עיתונים וכתבי עת או ספרים זרים, עליה לקרוא ספרות ערבית אשר דנה בנושאים הרלוונטיים לחברה הערבית העכשווית . אם לא, הפער בינה ובין הגבר 59 ילך ויגדל' . פירושם של דברים אלה, שהתנאי הבסיסי לקידום מעמדה של האישה, ובסופו של דבר לקידום החברה הערבית בכללותה, הוא חינוך והשכלה לבנות . הדגש על הקריאה בערבית נובע גם מההקשר הדתי-קורְאָני שאפיין אז את לימודי הערבית, והיה נגיש פחות לנ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב