התלמיד הראוי

58החינוך ההומניסטי המתקדם באותם הימים בפי האנשים הייתה זו האומרת 'מי שמלמדני מלאכה הנני עבדו' . כאילו היה עלינו להודות כי התלמידים מחויבים להיות עבדי המורה . לעומת זאת, היה האב צאלח סאבא אב לתלמידיו, מעודד אותם בשעת רפיונם וסולח להם כשחטאו . לא כעס מעודו על איש, לא העמיד פנים חמוצים ולא ייסר איש בשבט פיו . לולא המורה הזה, כי אז מזמן הייתי עוזב 46 את ספסל הלימודים על אף ששאיפתי ללמוד הייתה עזה . אם כן, סכאכיני שרטט מאפיינים ברורים ותובעניים מאוד של דמותו וסגולותיו של התלמיד הראוי . תלמיד חייב להציב לעצמו מטרה, לרכוש ידע רחב ומקצוע לעתיד, להיות רציני ולהתרכז בהשגת המטרה ולא לסטות ממנה על אף הקשיים והמכשולים . תלמיד ראוי נמנע מלבזבז זמן על דברים טפלים, מצניע את המכשולים תחת הדגשתם ולפעמים מתעלם מהם, לא מתלונן כל הזמן, לא נכנע בפני מכשול שבדרך, אך באותה עת, איננו סלחן יתר על המידה, כלומר איננו מקריב את כבודו העצמי למען כל מטרה ונמנע מלאבד את צלם האנוש שבו . כדי שתלמיד יהיה ראוי ויצליח בהשגת מטרתו, עליו להיות חכם ומעל לכול — אדם אציל ונעלה ובעל עקרונות . יתרה מזו, כזכור קרא סכאכיני להורים ו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב