בית הספר הראוי

76החינוך ההומניסטי המתקדם בית הספר הוא מוסד מזיק לפרט ולחברה, ועל כן מוטב לסגור ולבטל אותו . סכאכיני זיהה את עצמו קרוב יותר לקבוצה השלישית, זו הרואה בבית הספר בחברה הערבית בת-זמנו מוסד כושל, מכשיל והרסני שמשחית את מידותיהם של תלמידיו, ומשמש מכשיר שליטה ודיכוי במקום להיות משחרר . אך שלא כמרבית המורים והמחנכים בני-זמנו, סכאכיני ראה דווקא משמעות רבה לקיומו ולהווייתו של בית הספר : 'תפקידו של בית הספר היה פעם ללמד את התלמידים איך לחיות ; כיום תפקידו הוא ללמד את תלמידיו איך לחיות זה עם זה בשיתוף, בדו-קיום . כאן בדיוק הבעיה . ככל הנראה, קל לו לאדם ללמוד כיצד לחיות, אך 13 הוכח מעל לכל ספק שהאדם עדיין לא למד לחיות יחדיו בדו-קיום' . בית ספר ראוי הוא בית ספר אשר מחנך להומניזם, לרב-תרבותיות ולקבלת האחר באשר הוא . לפי סכאכיני, בית הספר הערבי הקיים נכשל במילוי תפקידיו, ועל כן יש לחדשו ולהפיח בו חיים חדשים כדי שיוכל למנף את החברה הערבית וליצור תפנית היסטורית בהווייתה . בשיחה עם אחד מידידיו, המורה ג'ורג' ח'מיס, נדרש סכאכיני למידת החשיבות והגורליות שבקיומו של בית ספר בחברה, וטען שבית ספר ראוי נחשב לתנא...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב