תכליתו ותפקידו של החינוך

64 בן אדם, אם ירצה האל בנפשו ובמולדתו הוא היום המאושר ביותר בחיי האנושות . כל העמים מצפים לאותה מדיניות חדשה, האנגלי, האמריקני, הצרפתי, המצרי, הסורי, 8 הפלסטיני, ההודי, הכושי [ כך במקור ] , מפני שכולם עבדים . לדידו של סכאכיני, עמי אירופה משועבדים אף הם לממשלות ולקבוצות עילית פוליטיות כלכליות דורסניות . אירופה היא מבצרה של העבדות, ותרבותה נבנתה משעבוד עמי אירופה עצמם . סכאכיני סבר שהדרך היחידה לשחרור חברה היא החינוך ; הדברים אמורים בפרט בחברה הערבית הפלסטינית, שבה ראה חברה שסועה ומפולגת, חלשה מוסרית, פוליטית וכלכלית, הנמצאת בסכסוך קשה עם הציונות, סכסוך המסכן את עתידה ואת גורלה של פלסטין . דווקא במציאות העגומה של החברה הערבית יכול החינוך להיות הפתרון האידיאלי . סוג החינוך שהחברה מעניקה לבניה יכול לקבוע את עתידה . חינוך מתקדם מעניק נאורות, השכלה, ביטחון עצמי, עמידה על זכויות, חיוניות וגאווה עצמית ולאומית . בעיניו של סכאכיני, שחרור האדם באשר הוא אדם הוא המטרה המוסרית המרכזית של החינוך ; אך כדי להשיג אותה אנו חייבים, כחברה, גם להשתמש באמצעים מוסריים . במילים אחרות, לא מספיק לחנך לחופש ולחיר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב