פרק שני החינוך ההומניסטי המתקדם והגותו החינוכיתהחלוצית של סכאכיני

60 בן אדם, אם ירצה האל על כן, חינוך הומניסטי על פי אלוני הוא 'חינוך המטפח את הלומדים מתוך זיקה לסגולי שבאישיותם, למעולה שבתרבות ולמהותי שבדמוקרטיה, תוך הקפדה על אקלים חברתי ואינטלקטואלי, שמשאיר את רוח התלמידים חופשית 2 לביקורת, לפרשנות, ליצירה ולהגדרה עצמית' . נציין רק כמה משמותיהם של הפילוסופים והפסיכולוגים הבולטים אשר דגלו בחינוך ההומניסטי ופעלו בהשראתו לאורך גלגוליו : רוסו, פסטלוצי ( , ) Pestalozzi קורצ'ק, סארטר, ניל ( , ) Neillj ראסל, דיואי, רוג'רס ופריירה ( . ) Freire בחינת הגותו של סכאכיני ויחסיו עם תלמידיו לאורך עשרות שנים מצביעה בבירור על מחנך הומניסט, אשר פעל בהשראתם של המאפיינים שצוינו לעיל, יישם את עקרונותיו של החינוך ההומניסטי, והציב בראש מעייניו ודאגותיו את טובתו, פיתוחו, סגולותיו, עצמאותו וכבודו של התלמיד . סכאכיני השתית את הגותו ההומניסטית-מתקדמת בין השאר על מסד רעיוני-מדעי מתחום הפסיכולוגיה, תחום אשר הביע כלפיו הערכה גדולה והושפע רבות ממוביליו ובראשם פרויד, אדלר, יונג ופרדריק סקינר . בהסתמך על יומניו אפשר לראות כי לחינוך אשר הציע סכאכיני, שהאמין בו ושפעל בהשראתו בייחוד ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב