מערב מול מזרח: מקורות השכלתו של סכאכיני

28 בן אדם, אם ירצה האל לעטיפת דברי מזון ולו בצל . היו שלום ספריי, קשה לי להיפרד מכם בעת שאני נפרד מן החיים . וכי מסוגל אני בעת הזאת להקים ספרייה חדשה ? קשה לי להיפרד ממך ספרייתי, לאחר שהיית לי מזוני הרוחני יומם ולילה . כעת, לאחר שאבדת לי, אני מרגיש שחיי ללא תכלית . הנני קורא בקול רם ואומר : שישמע כל מי שיש לו אוזניים, מי שימצא ספר שלי שיחזיר לי אותו, 30 ואודה לו רוב תודות . ספרייתו של סכאכיני נמצאת כיום באוסף , ( Abandoned Property AP רכוש נטוש ) בספרייה הלאומית בירושלים, ביחד עם כ- 30,000 ספרים שנאספו ב- 1948 31 מבתים ערביים בשכונותיה המערביות של ירושלים וברחבי הארץ . בנותיו של סכאכיני, האלה ודומיה, ביקרו לאחר מלחמת 1967 בירושלים המערבית בשכונת קטמון וערכו סיור קצר בביתן, שהיה בינתיים למעון של ויצ"ו . האלה סכאכיני תיארה את הביקור כנוסטלגי וטראומטי כאחד . הן ביקרו גם בספרייה הלאומית ומצאו ספרים שהשתייכו לאביהן, עם ההערות שנהג לרשום בשוליהם 32 ( אך מובן שלא יכלו לקבלם בחזרה ) . עיון מעמיק ביומנו של סכאכיני בגרסתו המלאה מראה שהגותו החינוכית והשכלתו הכללית, אשר שימשה משענת לפעילותו במכלול...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב