בן אדם, אם ירצה האל

1 הענקת שמות מקראיים למקומות בנוף הארץ כּמאל מועד בן אדם, אם ירצה האל ביוגרפיה חינוכית של ח'ליל אל-סכאכיני 1878 - 1953 בן אדם, אם ירצה האל ביוגרפיה חינוכית של ח'ליל אל-סכאכיני, 1878 - 1953 כּ מ א ל מ ו ע ד 2 על דעת המקום ספר זה ראה אור בסיוע האקדמיה ללשון הערבית 3 הענקת שמות מקראיים למקומות בנוף הארץ כּמאל מועד בן אדם, אם ירצה האל ביוגרפיה חינוכית של ח'ליל אל-סכאכיני 1953 - 1878 רדאי איתמר : מדעית עריכה 4 על דעת המקום ספריית חֶקר המערכת האקדמית פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין ( יו"ר ) , פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' אסף ליחובסקי, פרופ' דליה עופר, ד"ר קובי פלד, ד"ר פולה קבלו, ד"ר דניס שרביט עריכת לשון : יעל אופיר הגהה : נילי הירט עיצוב העטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד : ספי עיצוב גרפי, באר שבע ריכוז עריכה : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן נדפס בארט פלוס, ירושלים אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב