אחרית דבר

| 3 0 8 ח ו כ מ ת ב ע ל י ה ח י י ם והרגשיים של בעלי חיים, נראה שאי-אפשר להשיב על השאלה הזאת . וחשוב מכול, לדעתי אין זאת כלל השאלה שנכון לשאול . כיום אנחנו יודעים שגם לבעלי חיים אחרים בעולם שבו אנחנו חיים יש תודעה ותחושות, שהם לא מכונות גירוי-תגובה . לכן, השאלה שעלינו לשאול היא שאלה אחרת : כיצד עלינו להתייחס ליצורים אחרים, יצורים שגם להם יש רגשות ומחשבות . את השאלה הזאת מעלים כבר שנים רבות אנשים וארגונים הנלחמים למען זכויותיהם של בעלי חיים שבהם משתמשים בני אדם במחקרים רפואיים, במעבדות פרמקולוגיות ובתעשיית הקוסמטיקה, במשקים מתועשים ובאוניברסיטאות . הם התחילו להעלות אותה הרבה לפני שרוב המדענים בתחום המדעים הקוגניטיביים היו מוכנים להכיר בטבעם האמיתי של בעלי החיים שחקרו . אמנם עם הזמן התרחשו שינויים חיוביים ביחס שמקבלים בעלי חיים, אבל הבעיות עדיין רחוקות מאוד מפתרון מלא . לא כל כך מזמן, בשנת 2008 , חשפו סרטונים מזעזעים את הבעיטות ומכות החשמל שבאמצעותם הובילו פרות לתאי שחיטה בבית מטבחיים בצ'ינו שבקליפורניה . באותה שנה גם אושר בקליפורניה חוק הדורש ממשקים לספק לבעלי חיים מכלאות גדולות דיין כד...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ