רנה מגריט, הנאהבים 1928 ,II אוסף ריצ'רד זיסלר, ניו יורק.