האנס ממלינג, ורוניקה הקדושה, 1470 אוסף קרס, וושינגטון, ארה"ב.