אוריקליאה רוחצת את רגלי אודיסאוס תבליט טרקוטה, 470 לפנה"ס, מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, ניו יורק.