זיכרון ילדות מצלקתו של אודיסאוס לטבור החלום

האנושי ולרצונו של המבוגר להבין את יסודות העולם והתרבות . שניהם , הילד והמבוגר , מונעים על ידי תשוקה בלתי מסופקת להתבונן לאחור או לחלץ מובן של העולם שאבד או שאינו נגיש עוד . מנקודת מבט פסיכואנליטית , שאלת הילדה מניחה באופן לא מודע ידיעה עמומה ובלתי מפורשת של הסצנה הראשונית ( primal scene ) המעוררת פחד אך גם תשוקה לפענח את חידתה . מאחר שאין מרחב זה נגיש לזיכרון , התנועה לאחור מזמנת בעיקר את כוח הדמיון . התנועה אחורה חיונית כמסתבר להולדת הבדיון ( . ( fi ction תרומת הפנייה הדמיונית לאחור להולדת הבדיון באה לידי ביטוי בתיאוגוניה של הסיודוס . כשהסיודוס מתחיל את התיאור הגנאלוגי , מטרתו לתפוס ולייצג את העולם כשהוא ריק מעולמו , כלומר ריק מדברים . הסיודוס מתווה נתיב לינארי שמתחיל בהתחלה ( ex arche ) עם הופעת ארבעת היסודות הקוסמולוגיים הראשונים שיובילו להתפתחות העולם . התיאוגוניה אינה יכולה לממש את משאלת הלב של המשורר . התמונה המקורית של טרם ארבעת היסודות היא בדיוק מה שאי אפשר לחלץ , משום שלא היה ניתן לחוות אותה או לזכור אותה . הסיודוס מוצא עצמו אפוא ממוקד במראות של העולם , האלים , האדמה , הנהרות ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ