אוריקליאה רוחצת את רגלי אודיסאוס. ג'ון פלקסמן, תחריט על נייר, ,1805 גלריית טייט, לונדון.