סצנת רחיצת הרגליים אודיסאה 19, 475-361

מיוונית אהרון שבתאי 361 כּךְ אמרה , והזּקנה כּסתה פּנים בּידיה , הזילה דּמעוֹת חוֹת , ואמרה ל וֹ בּצער : " צר לי , ילדּי , שׁאין לי עצה . ודּאי זאוּס שׂנא דּוקא אוֹת ךָ , אף שׁלּבּ ךָ ירא שׁמים . 365 אין אדם שׁשּׂרף עצמוֹת יר ךְ עוֹטוֹת חלב לזאוּס ה שׁלּח בּרק , וּמיטב הקטוֹמבּוֹת , כּפי שׁנּתתּ ל וֹ , בּתפלּה שׁתּזכּה להגּיע לזקנה בּרוּכה וּלגדּל את בּנ ךָ לתפארת . כּעת רק מ ךָ הוּא שׁלל את ה יּ וֹם שׁשּׁבים בּ וֹ . 370 וכנּראה גּם ל וֹ לוֹעגוֹת הנּשׁים כּשׁהוּא בּא לאיזה ארמוֹן מפ ֹאר בּארץ זרה ונדּחת , כּפי שׁלּ ךָ לוֹעגוֹת כּאן כּל הכּלבוֹת האלּה , וּכדי לֹא לסבּל עלבּוֹנוֹת מפּיהן אינ ךָ מנּיח שׁהן ירחצ וּךָ . אבל פּנלוֹפה בּת איקריוֹס 375 הנּבוֹנה היא שׁבּקּשׁה , ואיני מסרבת . וכ ךְ את רגלי ךָ ארחץ , גּם עבוּר פּנלוֹפה , אבל גּם למענ ךָ , מ שּׁ וּם שׁנּפשׁי מרחמת על גּוֹרל ךָ . אז הקשׁב , ואגּיד ל ךָ דּבר מה . הרבּה נכרים עמוּסי תּלאוֹת בּא וּ אלינ וּ , 380 אבל אוֹדה שׁאי שׁ לֹא דּמה כּךְ לאוֹדיסאוּס כּפי שׁאתּה , בּדמוּת ךָ , בּקוֹל ךָ , וּברגלי ךָ " . ואוֹדיסאוּס ה חכּם השׁיב ו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ