מפתח אישים, עניינים ומקומות

פרלמן , משה 173 פרנקנשטיין , קרל 319 פרס , שמעון 277 267 265 - 263 248 178 312 278 פרס ישראל 332 301 פרסבורגר , שמואל 344 פרסיץ , שושנה 238 231 188 " הפרשה " ( פרשת לבון ) -268 263 179 178 7 -312 309 286 פתח תקווה 144 58 - 56 35 - 33 צדוק , חיים 339 צדוק , משה 135 צה " ל 220 150 140 138 137 135 - 133 128 326 324 - 322 268 243 הציונים הכלליים 162 160 - 158 151 71 7 210 188 175 - 173 171 - 169 צלטנר , זאב 215 צמח , שלמה 213 צמרת , צבי 294 213 9 צנע 163 158 157 152 151 149 צ " ס ( מפלגה ) 44 40 35 34 33 - 24 22 7 350 243 108 58 48 - 46 צעירי מפא " י ( המשמרת הצעירה ) -151 149 309 278 277 266 265 263 157 - 154 צעירי ציון 350 25 22 - 19 צפת 342 צרפת 273 182 180 קהיר 117 קובנר , אבא 174 קול , משה 280 קול ישראל -174 172 170 169 קולק , טדי 291 קונגרס עולמי לביעור הבערות ( 299 ( 1965 קונגרסים ציוניים 117 74 70 62 61 קונטרס ( בטאון ) 45 41 39 38 קונסטנטינובקה 22  אל הספר
הקיבוץ המאוחד