ביבליוגרפיה

ארכיונים ארכיון מפלגת העבודה ( אמ " ע ) ארכיון המדינה ( א " מ ) ארכיון הכנסת ( א " כ ) ארכיון העבודה , מכון לבון ( אה " ע ) ארכיון בן גוריון ( אב " ג ) ארכיון יד אשכול ( אי " א ) ארכיון יד טבנקין ( אי " ט ) ארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע " ש אביעזר ילין , אוניברסיטת תל אביב ( אל " ח ) ארכיון הסתדרות המורים ( אה " מ ) ארכיון המועצה להשכלה גבוהה ( אמל " ג ) לשכת העיתונות הממשלתית ( לע " מ ) המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה ( המילא " ה ) ארכיונים פרטיים : כהן בני ( בנימין ) , קרויאנקר ליאורה , רבינוביץ בן , רונן דן , שמואלי אליעזר עיתונות וכתבי עת במעלה דבר הד החינוך הארץ העולם הזה הפועל הצעיר הצפה חרות ידיעות אחרונות מגמות מולד מעריב על המשמר קונטרס קשר ראיונות אבידר דנה , 13 באוקטובר ; 2013 אדלר חיים , 27 ביוני ; 2013 אורן אורי , 15 באפריל ; 2016 באר חיים , 26 בפברואר ; 2012 בן פורת מרדכי , 11 בינואר ; 2017 גוברין נורית , 6 ביוני ; 2012 גולומב עדה , 1972 ( ראיינה יעל מדיני ); הימן אביטל , 10 בספטמבר ; 2013 וריאט פיוטר , 17 בספטמבר ; 2014 ידלין אהרן , 1 באוגוסט 2012 ו 24 בפברואר ;...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד