פרק חמישה-עשר הבחירות בשנת 1965

בין איחוד לפילוג שני עניינים - הקמת המערך עם אחדות העבודה ו ' הפרשה ' - הסעירו את הרוחות במפא " י בשנת 1964 ובמחצית הראשונה של שנת 1965 וגרמו למחלוקת חריפה בתוכה , שהדרדרה לעימות עז ולפילוג . בהקמת המערך היה גלום שינוי במאזן הכוחות במפלגה בין הוותיקים לצעירים , בין תומכי אשכול לבין תומכי בן גוריון . שותפות של אשכול , גולדה , זיאמה וספיר עם ראשי אחדות העבודה , ישראל גלילי , יגאל אלון ומשה כרמל , בעלי העבר הביטחוני והצעירים יחסית בגילם , אמורה הייתה לחזק את כוחם של הוותיקים וליצור משקל נגד לצעירים במפא "י כדור המשך . במהלך הדיונים בין שתי המפלגות תבעה אחדות העבודה לדחות את הפעלת הסעיף , שהופיע במצעה של מפא " י , שבמרכזו הצעה לשינוי שיטת הבחירות מיחסיות לאזוריות ; שינוי שעלול היה לפגוע בצורה קשה באחדות העבודה בהתמודדות עצמאית שלה בבחירות . הוותיקים , שתמכו בהקמת המערך , היו מוכנים להיענות לתנאי הזה . לעומתם , בן גוריון , שלא היה מוכן לקפל את הדגל של בחירות אזוריות , ורוב הצעירים , שחשו מאוימים מהקמת המערך , ערערו על המהלך וביקשו לדחותו . כזכור , עוד בשנת 1961 גלגל זיאמה מחשבות עם בר יהודה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד