פרק ארבעה-עשר יוזמות ורפורמות: פרק ב'

המוסדות האקדמיים . זאת ועוד , במסגרת המועצה לא הוקם מנגנון לריכוז נתונים , לעריכת סקרים , לביצוע מחקרים ולניתוחים כלכליים ותקציביים , שהיו הכרחיים לעבודתה . אומנם תקציב ההשכלה הגבוהה נכלל במסגרת תקציב משרד החינוך , אולם בפועל הוא טופל באגף התקציבים באוצר , וראשי המוסדות האקדמיים ניהלו את השיח הכספי מול שר האוצר ואפילו ראש הממשלה , אשר טיפלו בדרישות הכספיות שהגישו . התפתחות מערכת ההשכלה הגבוהה ומורכבותה ; הקיבולת המוגבלת שלה , שלא נתנה מענה הולם לביקוש הגדל והולך ללימודים אקדמיים , והצורך לעודד את התפתחותן של אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן ולהרחיב את גדרותיה של ההשכלה הגבוהה ; החתירה להשפיע על כיווני ההתפתחות של האקדמיה בתחומיה השונים ; המצוקה הכספית של המוסדות האקדמיים ; היעדר כלי לתכנון ולתיאום שיאפשר לו לתפקד כיאות בשדה האקדמי - כל אלה הובילו את זיאמה , שהיה מתוסכל ממצב העניינים במערכת האקדמית , למסקנה שנחוץ ליצור מסגרת להכוונת המוסדות האקדמיים ולתיאום ביניהם , בד בבד עם שמירה על האוטונומיה שלהם . בנאום בטקס הענקת פרסי ישראל , במוצאי יום העצמאות תשכ " ד , הוא פרש את קוויה העי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד