פרק שלושה-עשר מערבולת מפלגתית

' הפרשה' כזכור , בפברואר , 1955 בעקבות מסקנותיה של ועדת חקירה שדנה ב ' עסק הביש ' , אבל לא הכריעה מי נושא באחריות לפעולה הכושלת במצרים , התפטר לבון מתפקיד שר הביטחון . בשלהי ספטמבר , 1960 לאחר שנודע לו כי הוצגו לוועדה מסמכים מזויפים ונפרשה בפניה מסכת של עדויות שקר מתואמות , הוא דרש מבן גוריון , שכראש הממשלה ושר הביטחון יודיע שהוא , לבון , אינו אחראי ל 'עסק הביש ' . מאחר שנתגלו ממצאים חמורים על זיופים ותיאום עדויות הוא גרס כי אין צורך בחקירות נוספות . בן גוריון דחה את הדרישה ולבון הפגוע והממורמר , שמאז התפטרותו חי בתחושה שנפל קורבן לקנוניה , החליט לפרוש בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת את טיעוניו . במרוצת ארבע ישיבות , החל מ 4 באוקטובר הוא מסר את גרסתו , אולם לא הסתפק בהצגת מסכת הזיופים והשקרים שנרקמה נגדו , אלא הרחיב את היריעה והעיד על יחסים עכורים במערכת הביטחון . הוא טען כי מנכ " ל משרד הביטחון שמעון פרס והרמטכ " ל משה דיין הכשילו אותו ודיווח על חתירה נגדו ועל קשייו להטיל את מרותו על הדרג המקצועי . פרטים מדבריו בוועדה הודלפו לעיתונות ונודעו לציבור הרחב . האופוזיציה , שנקרתה בפניה ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד