פרק אחד-עשר יוזמות ורפורמות: פרק א'

שני דגלים בשעה שבא בשערי משרד החינוך נשא זיאמה בצקלונו שני דגלים . האחד , טיפוח התלמידים בני עדות המזרח במגמה לצמצם ככל האפשר את הפערים בינם לבין ילידי הארץ וליוצאי אירופה ; השני - קידום החינוך המקצועי . לשני היעדים הללו , כזכור , הוא כבר נתן ביטוי בתפקידים קודמים שמילא . עוד בשנת , 1944 כראש מחלקת ההסברה בהסתדרות , גרס זיאמה שטיפוח ההשכלה וההכשרה המקצועית בקרב בני נוער מזרחיים הוא המפתח לקידומם . שנים אחדות לאחר מכן , בהיותו חבר כנסת מן השורה , הוא טען שיש להגדיל משמעותית את מספר הפועלים המקצועיים במדינה וחייב את הרחבת החינוך המקצועי . כשר בלי תיק הוא עמד בראש ועדה שביקשה להעצים את ההשתלבות של בני הדור הצעיר בייצור והמליצה על עידוד הלימודים בבתי ספר מקצועיים . מחקרים על אודות מערכת החינוך , הישגי התלמידים , מספר שנות לימוד וכדומה , שביצע משרד החינוך ביוזמת זיאמה , חשפו בפניו תמונה קודרת . הממצאים הצביעו על מצבם הנחות של התלמידים המזרחיים במערכת החינוך , ועל פערים עמוקים ומדאיגים בהישגים הלימודיים בינם לבין התלמידים ילידי הארץ ויוצאי אירופה : הישגים ירודים של תלמידים ממוצא מזרחי ; נשיר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד