פרק עשירי העמקת התודעה היהודית

ישראלית חשובה ומרכזית . דמות האדם , דמות החברה ודמות המדינה בישראל הצעירה , הוא הטעים , נתונות בתהליך של גיבוש ובנייה , ומאליה , הוא הוסיף , ניצבת השאלה : " האם בבנין ארצנו ומדינתנו , בעיצוב דמותנו , דמות היחיד והרבים , דמות ביתנו וחברתנו , נסתלק מנחלתנו הרוחנית , מן הנכסים האנושיים הכבירים שלנו שנצטברו בשורה של דורות ? " תשובתו הברורה הייתה , שעל אף השפעתו המוגבלת , בית הספר " יכול וחייב לשקוד על עיצוב דמותו של הדור הצעיר על ידי הכנסת תרבות ישראל במובנה הרחב , מתוך אמת מדה של ערכים אנושיים , מתוך הכרה שאנחנו בונים עולמנו , שיהיה גם עולם חדש וטוב ויותר " . דינור הציע לכלול בתכנית הלימודים יצירות ואישים בעלי ערך לבניית האדם , הבית והחברה ולשמירת דמותו של העם ; למשל , המשנה והאגדה , רבי יהודה הלוי והרמב " ם , החגים ומשמעותם . כמי שהכיר את מערכת החינוך היטב ומקרוב הוא סבר , שהצלחת תכנית לימודים להעמקת התודעה היהודית תלויה בהכשרתם של מורים ובכלים שיינתנו בידיהם . חודשיים לאחר השיחה עם אנשי החינוך , בישיבת הכנסת במרס , 1956 פרש זיאמה בפני הציבור בקצרה את השקפתו בנוגע להעמקת התודעה היהודית ו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד