פרק שמיני שר בלי תיק במשרד ראש הממשלה

חילופי גברי בממשלה במרוצת שנת 1953 גמלה אצל בן גוריון ההחלטה לפרוש זמנית מראשות הממשלה ומתפקיד שר הביטחון ולהצטרף לקיבוץ שדה בוקר שבנגב . בשיחה עם זיאמה ב 22 בספטמבר , קודם שדיווח על תכניותיו לשרי מפא " י ולמזכיר המפלגה , הוא שיתף אותו במהלך המתוכנן . מאחר וההתפטרות אמורה הייתה לפנות מקום לשר אחר מטעם מפא " י , במסגרת מכסת שריה , הוא העלה בהזדמנות זאת את שאלת הצטרפותו של זיאמה לממשלה כשר בלי תיק . כמו כן הוא ציין כי פנחס לבון יתמנה לתפקיד שר הביטחון , אבל נמנע מלנקוב בשם המיועד להחליפו כראש הממשלה . בן גוריון , שהיה מוטרד ממנת התסכול וממטען המרירות שהעיקו על זיאמה , ודאי סבר כי הבשורה שבקרוב יימצא לו מקום סביב שולחן הממשלה תסב לו קורת רוח ותעודד אותו ; אלא שחשבונו היה מוטעה . זיאמה הקנה משקל גדול יותר להמשך כהונתו של בן גוריון כראש הממשלה ושר הביטחון מאשר לתועלת שתצמח לו עצמו בעקבות ההתפטרות . הוא " התנגד בכל תוקף " לרצונו של בן גוריון לפרוש , הביע דעתו כי המהלך " יזיק למדינה ולתנועה , וחלילה יביא להרס" וכי " הוא מאמין בתפקיד האישיות בהיסטוריה " . לפיכך הוא דחה על הסף את ההצעה להצטרף...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד