פרק שביעי מזכיר מפא"י

המינוי למזכיר המפלגה ברבע השלישי של שנת 1948 נקלעה מפא " י למשבר ניהולי וארגוני חמור . ב 8 ביוני החליטו חברי לשכת המפלגה , הגוף שהיה אמון על הניהול האופרטיבי שלה , להציע למזכירות להתחיל בהליך לבחירת לשכה חדשה . כל חברי הלשכה , כולל מזכיר המפלגה זאב און שהחל לכהן בתפקיד שנה קודם לכן , אמורים היו לעמוד על פי ההחלטה לבחירה מחדש . למעשה , חברי הלשכה הודיעו על התפטרותם . אומנם הם לא נקבו במועד לסיום תפקידם , אך ודאי ציפו כי תהליך בחירתה של לשכה חדשה לא יארך יותר מחודש חודשיים . אלא שציפיותיהם נכזבו . באמצע אוגוסט , חודשיים ויותר לאחר ההחלטה האמורה ולאחר ששתי ועדות , מצומצמת ורחבה , ישבו על המדוכה ולא הצליחו לגבש הצעה להרכב הלשכה , הונחה הסוגייה לפתחה של מזכירות המפלגה , שנדרשה להכרעה מהירה . מצד אחד , הבחירות לאסיפה המכוננת היו אמורות להיערך בתוך חודשים אחדים וזמן קצר לאחריהן היו צפויות להתקיים הבחירות לוועידת ההסתדרות , שרבים במפלגה , לנוכח חשיבותן לחוסנה של מפא " י ולמעמדה במדינה , הקנו להן משקל דומה לבחירות לאסיפה המכוננת ; מצד שני חלה התרופפות בעבודת הלשכה ולא פחות מכך , תוך כדי מלחמת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד