זיאמה בישיבת הממשלה האחרונה, 14 בדצמבר ,1969 עם השרים: אליהו ששון, זרח ורהפטיג, פנחס ספיר ויעקב שמשון שפירא; תצלום: משה מילנר (לע"מ)