זיאמה נושא דברים בטקס חנוכת בית ספר תיכון מקיף דנמרק בירושלים, 22 באוקטובר ;1968 תצלום: משה מילנר (לע"מ)