זיאמה בביקור בבית ספר תיכון מקיף במגדל העמק, השנה ,1968 עומד ראשון משמאל – אליעזר שמואלי (ארכיון אישי אליעזר שמואלי)