זיאמה בביקור בבית ספר תיכון מקיף ביהוד, השנה ,1968 עומד ראשון מימין – אליעזר שמואלי (ארכיון אישי אליעזר שמואלי)