זיאמה נושא דברים במעמד חתימת אמנת האיחוד בין מפא"י, אחדות העבודה ורפ"י והקמת מפלגת העבודה, 21 בינואר ;1968 תצלום: נחמן אברמוביץ (אמ"ע)