זיאמה מעניק את פרס ישראל לצייר מרסל ינקו, מוצאי יום העצמאות תשכ"ז; תצלום: פריץ כהן (לע"מ)