זיאמה עם לוי אשכול ומשה שרת, הוועידה העשירית של מפא"י, 17 בפברואר ;1965 תצלום: פריץ כהן (לע"מ)