זיאמה ביום הצגת ממשלת לוי אשכול לפני הכנסת ושובו לתפקיד שר החינוך, 24 ביוני ;1963 תצלום: משה פרידן (לע"מ)