זיאמה בשיחה עם שלום לוין, ביניהם אבא חושי, השנה ;1960 תצלום: יצחק ארדה (אמ"ע)