זיאמה מכריז על תיאטרון 'הבימה' כתיאטרון לאומי, במרכז חנה רובינא ולידה מצד ימין – יהושע ברטונוב, 12 באוקטובר 1958 (המילא"ה)