זיאמה בשיחה עם חבריו להנהגת מפא"י ביום התייצבות ממשלת משה שרת בפני הכנסת, 25 בינואר ,1954 מימין לשמאל: מרדכי נמיר, גולדה מאיר, זיאמה, פנחס לבון ולוי אשכול (אמ"ע)