זיאמה עם דוד בן־גוריון, השנה ;1953 תצלום: ארדה [אפרים] פוטו (אמ"ע)