זיאמה יושב בראש ישיבה של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, השנה ;1949 תצלום: תדי בראונר (לע"מ)