זיאמה (יושב במרכז השורה השנייה) עם חניכי סמינר בבית הספר לפעילי ההסתדרות, לידו מצד שמאל – שלמה סלע; תצלום: [פוטו אפרים] ארדה (אה"ע)