הנהגת ההסתדרות הכללית עם עולים מצרפת ויוגוסלביה, השנה ,1944 יושבים במרכז התמונה, מימין לשמאל: יוסף שפרינצק, דוד רמז וזיאמה; תצלום: אברהם סוסקין (אה"ע)