זיאמה בראש הפגנה נגד הספר הלבן, השנה ,1939 בשורה הראשונה מימין לשמאל: לוי אשכול, גולדה מאיר, ... זיאמה (במרכז, חמישי מימין), שמואל יבנאלי ומאיר יערי; תצלום: וולטר צדק (אה"ע)